Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is voor veel ondernemers een groot probleem. Pascomfort is ervan overtuigd dat de goede schoenen voor medewerkers problemen kunnen voorkomen. Dat bespaart bedrijven veel geld. Nog teveel medewerkers lopen op het verkeerde schoeisel!

Goede schoenen

Goede schoenen kunnen voet-, houding- en hoofdpijnklachten veelal voorkomen. Bij een goede schoen wordt gekeken naar de stabiliteit en de juiste lengte en breedte. Een slecht zittende schoen daarentegen werkt ongezond lopen in de hand. En dat levert vaak voetklachten op.

Preventie

Preventie van ziekteverzuim staat sinds enige jaren hoog op de agenda van de werkgevers in Nederland. Niet alleen omdat verzuim de bedrijfsprocessen verstoort, maar ook omdat de financiële gevolgen van verzuim door de Wet Verbetering Poortwachter en de loondoorbetalingsplicht van 2 jaar steeds meer door de werkgever moeten worden gedragen.

Het Pascomfort-Concept zal dus deze problematiek zoals omschreven door Livit aanpakken en stroomlijnen.

  • Een veiligheidsschoen die is afgestemd op de gebruiker.
  • Een veiligheidschoen die helpt om het ziekteverzuim te reduceren.